66-06-21 ชุดพัฒนามหาวิทยาลัย ปลูกต้นไม้ด้านข้างอาคารหอประชุมใหญ่ และกวาดถูทำความสะอาดภายในอาคารหอประชุมใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top