66-07-25 ชุดพัฒนามหาวิทยาลัย จัดเตรียมสถานที่หอประชุมประกายเพชรสำหรับกิจกรรมแถลงข่าวการจัดงานครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top