66-08-21 ชุดพัฒนามหาวิทยาลัย ทำความสะอาดห้องน้ำและเก็บกวาดบริเวณโดยรอบสนามกีฬาโชครัตนชัย เพื่อจัดกิจกรรมพิธีรับเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

slotuntung slot untung
Scroll to Top