66-10-04 ชุดพัฒนามหาวิทยาลัย จัดเก็บโต๊ะสเตนเลส ทำความสะอาดอาคารหอสมุดเก่า และกวาดบริเวณถนนสายหลัก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top