66-10-11 ชุดพัฒนามหาวิทยาลัย กวาดบริเวณถนนสายหลัก เก็บขยะอาคารหอสมุดหลังเก่า และตัดหญ้าบริเวณโรงจอดรถอาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top