66-11-28 ชุดพัฒนามหาวิทยาลัย จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ และทำความสะอาดบริเวณสถานที่จัดงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ อาคารหอประชุมใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top