Home คำสั่ง ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ [59-01-06] 2440/2558 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จันทร์, 05 กันยายน 2016 webmaster 1459
2 หลักเกณฑ์การใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศุกร์, 24 ตุลาคม 2014 webmaster 854
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ [59-09-28] 1401/2559 แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ศุกร์, 02 กันยายน 2016 webmaster 719
4 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ [59-05-31] 795/2559 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ จันทร์, 05 กันยายน 2016 webmaster 633
5 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ [59-06-02] 783/2559 การกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และกิจกรรมโครงการฯ จันทร์, 05 กันยายน 2016 webmaster 624
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ [59-06-17] 925/2559 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการบริหารอัตรากำลัีงลูกจ้างประจำของส่วนราชการ จันทร์, 05 กันยายน 2016 webmaster 624
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ [59-01-23] 2451/2558 จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๔๓ จันทร์, 05 กันยายน 2016 webmaster 603
8 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ [59-06-01] 805/2559 ส่งเสริม และสนับสนุน การสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตฯ จันทร์, 05 กันยายน 2016 webmaster 598
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ [59-07-22] 1026/2559 ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ จันทร์, 05 กันยายน 2016 webmaster 576
10 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ [59-01-11] 2514/2558 รับรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ จันทร์, 05 กันยายน 2016 webmaster 571
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 8