ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นผู้ช่วยเขียนบทความวิชาการอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม IT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

slotuntung slot untung
Scroll to Top