ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัย Cyber วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-16.45 น. ณ ห้องประชุม IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

slotuntung slot untung
Scroll to Top