ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประกาศ มรภ.พช. 2567-03-12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1/2567)

Scroll to Top