หน่วยประปา

นายธีระวัฒน์ อินไข

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

เบอร์ติดต่อ 080-682-7435

นายหนูนิล ไชยราช

พนักงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ 091-024-3287

นายดำรงค์ เศรษฐี

พนักงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ 082-084-8114

นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม

พนักงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ 091-743-2435

Scroll to Top