หน่วยปรับอากาศ

นายวิศัลย์ แสงนก

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

เบอร์ติดต่อ 084-592-0316

นายศุภกร ละมัย

พนักงานบริการทั่วไป (เครื่องปรับอากาศ)

เบอร์ติดต่อ 083-613-8236

Scroll to Top