หน่วยวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม

นายสหพรรณ อาวรณ์

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

เบอร์ติดต่อ 090-915-4382

นายไพศาล ยี่คิ้ว

วิศวกรโยธา

เบอร์ติดต่อ 094-393-5491

นายฐิติกร ตั้งจิต

วิศวกร (ประปา)

เบอร์ติดต่อ 091-026-4392

slotuntung slot untung
Scroll to Top