หน่วยไฟฟ้า

นายนันทวุฒิ โพธิวัฒตะ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

เบอร์ติดต่อ 094-514-8978

นายสุรชัย เลียบใจดี

นักวิชาการไฟฟ้า

เบอร์ติดต่อ 086-679-3686

นายนิคม ปาคำ

ช่างไฟฟ้า ระดับ 3

เบอร์ติดต่อ 096-667-8989

นายปราการ สุวรรณเจริญ

วิศวกร (พลังงาน)

เบอร์ติดต่อ 094-790-8033

slotuntung slot untung
Scroll to Top