66-03-14 ชุดพัฒนามหาวิทยาลัย จัดเตรียมสถานที่หอประชุมใหญ่สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพกลุ่มเป้าหมาย 6 จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

slotuntung slot untung
Scroll to Top