66-05-24 ชุดพัฒนามหาวิทยาลัย ตัดหญ้าหน้ามหาวิทยาลัย กวาดถนนสายหลัก กวาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานอธิการบดี และขนย้ายวัสดุคณะมนุษยศาสตร์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top