66-05-31 ชุดพัฒนามหาวิทยาลัย กวาดถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัย กวาดและล้างถนนสายหลัก ตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานอธิการบดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

slotuntung slot untung
Scroll to Top