66-07-11 ชุดพัฒนามหาวิทยาลัย จัดเก็บเก้าอี้ ทำความสะอาด และจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดงานพิธีไหว้ครู ณ อาคารหอประชุมใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top